top of page

  O technice  

THL diagram
Jak to działa?

Najwyższe Prawo (THL) to prosta technika równoważenia karmy, która skutecznie rozwiązuje konflikty i umowy karmiczne na poziomie duszy. Podchodzi do każdego problemu z perspektywy decyzji duszy: cokolwiek przejawia się w Twojej rzeczywistości - czy to emocje, dolegliwości, czy pewne wzorce - dusza dokonała wyboru, aby tego doświadczyć. Łącząc się z duszą i biorąc na siebie odpowiedzialność za te wybory (choć czasem bolesne), ponownie łączymy się z naszymi mocami tworzenia.

Celem jest poprawa wszystkich aspektów życia użytkownika tu i teraz, włączając w to aspekty materialne, fizyczne, mentalne i emocjonalne.

Nasze rozumienie tworzenia i Źródła zmienia się, rośnie i ewoluuje im więcej praktykujemy tę technikę, tym bardziej bierzemy odpowiedzialność za wszystko, co nas spotyka w tym życiu.

Pracując nad sobą i z naszymi klientami, zauważyliśmy, że czasami potrzeba lat praktyki różnych modalności i terapii, aby rozwiązać jakiś problem (na przykład z perspektywy przodków), ale dusza podjęła jasną decyzję, aby nadal czegoś doświadczać - dlatego niektóre problemy albo nie znikają, albo ustępują tylko tymczasowo. THL uczy, jak zbliżyć się do swojej duszy, aby renegocjować pewne decyzje, ponieważ nie musimy ich wszystkich kontynuować.

"Najwyższe Prawo było punktem zwrotnym w moim życiu. Dostałam pozwolenie na korzystanie w pełni z życia tu na Ziemi. Problemy, z którymi pracowałam od paru miesięcy, zaczęły się same rozwiązywać. Odpowiedzi na moje pytania czekały wszędzie, wystarczyło po nie sięgnąć. Były one tak oczywiste, że wystarczyło tylko zintegrować. Przyjmuję z wdzięcznością i uśmiechem na twarzy. Polecam gorąco technikę THL, aby uwolnić się z wszelkich blokad utrudniających nam życie w połączeniu z nasza duszą, w zgodzie z samym sobą."

Lucyna K., Terapeuta, Austria

My jako uzdrowiciele stojący za THL i naszą metodą traktujemy każdego człowieka nie tylko jako jedno ludzkie wcielenie, ale jako zbiór wcieleń połączonych jedną duszą - duszą, która jest jednocześnie wysoko rozwinięta i wcale nie rozwinięta.


Chcemy dostarczyć tę metodę każdemu kto jej pragnie, ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, że biorąc odpowiedzialność za naszą rzeczywistość i będąc w pełni w nią zaangażowanym, możemy tworzyć wspaniałe doświadczenia tu i teraz na poziomie kwantowym.

W naszej praktyce używaliśmy THL do pracy z żałobą, długami finansowymi, dolegliwościami fizycznymi, stresem związanym z pracą, blokadami twórczymi, pogłębianiem umiejętności intuicyjnych, fobiami, problemami granicznymi i wieloma innymi.

Zespół THL używa tej techniki na co dzień, aby przepracować każdy dyskomfort i w pełni wykorzystać każdą nadarzającą się okazję.

​"Nauka i praktyka The Highest Law okazała się bezcenną inwestycją. Standardy i wartości, na których opiera się THL są nieskazitelne. Sama modalność pozwala mi wziąć pełną odpowiedzialność za jakość mojego życia, zapraszając mnie do podejmowania własnych decyzji. Podczas każdej sesji czuję się obficie zaradna."

 

"THL daje mi ogromną moc osobistą i podkreśla moją autonomię, powiększając skuteczność moich uzdrawiających intencji. Nic nie jest pozostawione przypadkowi, wszystko jest uwzględnione."


"Sesje THL są spójne i precyzyjne, zapraszają mnie do pełnego uczestnictwa w moim Życiu. Z wielkim powodzeniem, przyjemnością i łatwością wykorzystuję Najwyższe Prawo w mojej działalności holistycznej. Dzięki tej modalności moi klienci doświadczają wspaniałych rezultatów i głębokich zmian w swoim życiu. THL jest czymś więcej niż narzędziem – jest wspaniałym towarzyszem i wspierającym przewodnikiem dla wszystkich terapeutów, coachów i uzdrowicieli."

Monika Dulian, Coach oraz terapeuta alternatywny, USA

Always The Heart

Czy Najwyższe Prawo jest dla mnie?

  Deklaracja wizji  

Jakie są kluczowe elementy i podejścia techniki Najwyższego Prawa?

The Highest Law - Najwyższe Prawo (THL) jest techniką samorozwoju dla zrównoważenia karmy, która skutecznie rozwiązuje konflikty i umowy karmiczne na poziomie duszy. Jej celem jest poprawa wszystkich aspektów życia Użytkownika tu i teraz, włączając w to aspekty materialne, fizyczne, mentalne i emocjonalne.

Nie twierdzimy, że wiemy, czy karma istnieje, czy nie. Sam proces może być również postrzegany jako praca nad symbolami i metaforami z wykorzystaniem mindfulness opartego na prawie przyciągania.

Osoba, która stosuje tę technikę na sobie, nazywana jest "Użytkownikiem". Osoba, która wspiera kogoś innego w tym procesie, nazywana jest "Przewodnikiem".

Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za swoje wybory i działania. Użytkownik wykonuje pracę i może być wspierany przez Przewodnika w jego procesie. My, jako Przewodnicy, nie próbujemy nikogo "ratować". Uznajemy, że każdy jest w stanie podążać swoją własną ścieżką.

My jako Użytkownicy i Przewodnicy nie próbujemy zmieniać świata, świat nie potrzebuje zmian. Nie próbujemy prowadzić ludzi gdziekolwiek jako ruch. To nie jest misja.

THL jest niezależną modalnością, ale może być łączony z innymi alternatywnymi metodami uzdrawiania. Promujemy wzajemnie korzystną współpracę z innymi. THL nie jest powiązany z żadną religią ani filozofią, ani też nie reprezentuje żadnej z nich.

Korzystanie z THL wymaga ciągłej, holistycznej pracy nad sobą. Dążymy do pełnej akceptacji siebie, niezależnie od tego, czego dowiemy się o sobie w trakcie tego procesu. Uznajemy wagę sięgania po pomoc, jeśli proces wymaga zewnętrznego spojrzenia lub wglądu.

Wierzymy, że karma nie jest absolutna. Zawsze jest jakiś sposób, aby uczynić rzeczy łatwiejszymi i bardziej efektywnymi.

Ja jestem duszą, a dusza jest mną.

Deklaracja wizji

  O autorach  

Technika ta została stworzona przez Davida Weidemann i jego zespół w Fundacji Golden Ratio. Zespół używa THL na co dzień, testując narzędzia i podejścia, uzyskując wgląd, eksperymentując i ulepszając proces.

David Weidemann

David Weidemann

  • Facebook

David Weidemann jest głównym autorem THL, life coachem, uzdrowicielem i nauczycielem. Pracował z setkami klientów i wyszkolił prawie 200 uzdrowicieli, coachów i alternatywnych terapeutów.


David od prawie 20 lat dąży do osobistej transformacji. Pochodząc z długiej linii peruwiańskich szamańskich uzdrowicieli, pracował z różnymi narzędziami, modalnościami i podejściami, w tym z reiki, radykalnym wybaczaniem, huną i modalnościami uwalniania traumy.


W swojej pracy jako uzdrowiciel kontynuował badanie, dlaczego w ogóle napotykamy pewne problemy i jak sprawić, by praca z tymi ideami była dostępna dla każdego. Najwyższe Prawo przyszło do niego jako rozwiązanie dla tych celów. 

Eva pracuje jako uzdrowicielka, instruktorka THL, a także jako członkini Fundacji Golden Ratio. Spotyka się z klientami z całego świata, skupiając się głównie na pokoleniu millenialsów.


Eva wcześnie zainteresowała się pracą nad samą sobą, walcząc o odnalezienie swojego miejsca we własnym życiu i nadanie sensu swoim doświadczeniom. Eksperymentowała z różnymi podejściami do uzdrawiania, stopniowo stając się bardziej świadoma samej siebie. Kiedy zaczęła wykorzystywać swoje umiejętności w pracy z innymi, zdała sobie sprawę, jak ważne jest, aby każdy był odpowiedzialny za swój własny proces - zasada, która jest podstawą The Highest Law. Testowanie i współtworzenie THL pomogło jej przetworzyć wiele długotrwałych blokad, pogłębiając jej zaufanie do siebie i świata. Uwielbia tę technikę i chętnie dzieli się nią z innymi poprzez sesje i zajęcia THL.

Eva Zetkova
  • Facebook

Eva Zetkova

Diana H. Chero

Diana H.
Chero

  • Facebook

Diana H. Chero jest prezesem Fundacji Golden Ratio i współautorką metody The Highest Law. Czuwa nad procesem administracyjnym i marketingowym kursów THL i programów instruktorskich, a także angażuje się w technikę podczas indywidualnych sesji ze swoimi klientami.


Diana używa THL autonomicznie, jak również w połączeniu z astro-coachingiem i ustawieniami systemowymi, aby rozszerzyć i pogłębić kontekst procesu uzdrawiania. Jej intencją w odniesieniu do techniki Najwyższego Prawa jest uczynienie jej dostępną dla każdego, kto wyraża pewną gotowość: gotowość do zmierzenia się z własnymi ograniczeniami, gotowość do porzucenia patrzenia i czekania, aż czynniki zewnętrzne same się zmienią, gotowość do objęcia całości wielowymiarowej egzystencji oraz skupienia się na ludzkim doświadczeniu na Ziemi.

O autorach

Czy Najwyższe Prawo jest dla mnie?

Fundacja Golden Ratio Logo

The Highest Law – Najwyższe Prawo jest własnością Fundacji Golden Ratio i jest przez nią zarządzane.

Technika jest wiodącą modalnością agencji coachingowej Spiritual Coaching.

 ZASTRZEŻENIA 

Regulamin

Polityka prywatności

POZNAJ TECHNIKĘ

Szkolenia
Sesje

bottom of page