top of page

  Opinie  

"Miałem tę przyjemność uczestniczyć w pierwszym kursie Najwyższego Prawa (THL) u Davida. Było to niesamowite doświadczenie, gdyż David jest świetnym nauczycielem, ale także Najwyższe Prawo jest super skuteczną metodą. Dowiedziałem się o tym na samym początku pierwszego dnia, kiedy to została przeprowadzona przykładowa sesja i zaczęły się dziać we mnie praktycznie od razu mocne przemiany. Wtedy już czułem, że to jest dobrze zainwestowany czas i pieniądze. THL adresuje problemy, do których inne metody nie są wstanie dotrzeć i uleczyć je, więc uważam, że jest to metoda niezbędna w zestawie narzędzi każdego terapeuty. Po kursie postanowiłem kontynuować przygodę z THL i doświadczyć kolejnych zmian jako klient. Pomogła mi w tym Diana, która ma wyjątkowy talent jako terapeuta. Z głębi serca polecam każdemu skorzystać z tej metody, która – uważam – potrafi przeprowadzić głębokie zmiany, których potrzebujemy."

Marcin Geborek, USA

"Jeśli są w Twoim życiu tematy, które dają o sobie znać latami i nie czujesz prawdziwej ulgi mimo pracy z nimi, to technika THL jest dla Ciebie. Pozwala dostrzec, poczuć i uzdrowić to co trudne, ale także odnaleźć tego praprzyczynę i zrozumieć ją. To właśnie jest najbardziej uwalniające. Ułatwia akceptację życia i przyjęcie odpowiedzialności za swoje wybory. Oczywiście według mnie. Doświadczyłam tego na szkoleniu i sesjach."

Jolanta, Polska

"Miałam zaszczyt i przyjemność doświadczyć mocy uzdrawiania techniki Najwyższego Prawa. Osoba przeprowadzająca sesje była bardzo intuicyjna i wyczuła, że będzie to właściwa technika do pracy z moim problemem. Przyznam się, że uczucie jakie miałam po rozwiązaniu kontraktów duszy i rzeczy, które wciąż odczuwałam względem jednego z członków mojej rodziny, była wolność. Jestem już ponad 3 tygodnie po sesji i takich pięknych granic i neutralności jeszcze nie doświadczyłam w związku z tą osobą i jej otoczeniem. Może to zabrzmieć dziwnie, ale wydaje mi się i czuję, że już nie kroczymy tą samą drogą. Przepiękne doświadczenie. Dla mnie rewelacyjne, ponieważ problem jaki uleczyłam ciążył mi od ponad 10 lat. Dziękuję."

Izabela Tysver, Wyoming USA

(W)holistic Life Coach

"I had the honor and pleasure to experience the healing power of The Highest Law technique. The person conducting the sessions was very intuitive and sensed that this would be the right technique to work with my problem. I must admit that the feeling I had after resolving the soul contracts and things that I still felt towards one of my family members was freedom. I’m now over 3 weeks after the session and I experience such beautiful boundaries and neutrality in my relationship with this person and their environment. It may sound strange, but it seems and feels like we are no longer walking the same path. A beautiful experience. It was revelatory for me because the problem I healed had been weighing me down for over 10 years. Thank you."

Izabela Tysver, Wyoming USA

(W)holistic Life Coach

"Najwyższe Prawo to technika, która działa na bardzo subtelnych poziomach i wchodzi w pozawerbalną przestrzeń, stąd tak trudno czasem opisać to, co się dzieje w trakcie sesji."

"Dla mnie to była ogromna wdzięczność po sesji za to, że mogłam doświadczać pewnych rzeczy -  nawet trudnych - w tym życiu, a jednocześnie dzięki mojej decyzji mogę teraz doświadczać czegoś zupełnie innego. Nie potrzebuję czekać aż do kolejnego wcielenia, aby zmienić mój kontrakt. Już teraz mam wybór. 'Ja' sprzed sesji to zupełnie inna osoba niż 'ja' po sesji. Lżejsza, spokojniejsza, pełna blasku."

"Polecam każdemu, kto czuje, że to, co do tej pory przeżył, już wystarczy. Temu, kto chce doświadczać życia w inny sposób."

Agnieszka L., Szwecja

"Najwyższe Prawo było punktem zwrotnym w moim życiu. Dostałam pozwolenie na korzystanie w pełni z życia tu na Ziemi. Problemy, z którymi pracowałam od paru miesięcy, zaczęły się same rozwiązywać. Odpowiedzi na moje pytania czekały wszędzie, wystarczyło po nie sięgnąć. Były one tak oczywiste, że wystarczyło tylko zintegrować. Przyjmuję z wdzięcznością i uśmiechem na twarzy. Polecam gorąco technikę THL, aby uwolnić się z wszelkich blokad utrudniających nam życie w połączeniu z nasza duszą, w zgodzie z samym sobą."

Lucyna K., Austria

​"Nauka i praktyka The Highest Law okazała się bezcenną inwestycją. Standardy i wartości, na których opiera się THL są nieskazitelne. Sama modalność pozwala mi wziąć pełną odpowiedzialność za jakość mojego życia, zapraszając mnie do podejmowania własnych decyzji. Podczas każdej sesji czuję się obficie zaradna."

 

"THL daje mi ogromną moc osobistą i podkreśla moją autonomię, powiększając skuteczność moich uzdrawiających intencji. Nic nie jest pozostawione przypadkowi, wszystko jest uwzględnione."


"Sesje THL są spójne i precyzyjne, zapraszają mnie do pełnego uczestnictwa w moim Życiu. Z wielkim powodzeniem, przyjemnością i łatwością wykorzystuję Najwyższe Prawo w mojej działalności holistycznej. Dzięki tej modalności moi klienci doświadczają wspaniałych rezultatów i głębokich zmian w swoim życiu. THL jest czymś więcej niż narzędziem – jest wspaniałym towarzyszem i wspierającym przewodnikiem dla wszystkich terapeutów, coachów i uzdrowicieli."

Monika Dulian, Coach oraz terapeuta alternatywny, USA

Always The Heart

Fundacja Golden Ratio Logo

The Highest Law – Najwyższe Prawo is owned and operated by

Fundacja Golden Ratio.

The technique is used as an engine for its coaching agency, Spiritual Coaching.

EXPERIENCE & LEARN

Trainings
Sessions

bottom of page